Zapraszamy do nowo wybudowanych apartamentów położonych na Żuławach nad rzeką Szkarpawa, blisko Zalewu Wiślanego przy drodze wodnej Pętla Żuławska. Apartamenty usytuowane są bezpośrednio przy rzece Szkarpawa,  często nazywanej  "rajem dla wędkarzy", wszystko przez mnogość występujących ryb oraz walory przyrodnicze. Występuje tu licznie płoć, lin i leszcz. Z drapieżników króluje okoń, sandacz, szczupak i węgorz.

Udostępniamy łodzie wędkarskie a w najbliższym czasie rozpoczynamy budowę pomostu przeznaczonego dla turystów, wędkarzy i żeglarzy. Oferujemy również rejsy wędkarskie własnym kutrem rybackim na Mierzeje Wiślaną. Utworzenie wyżej opisanego przedśięwzięcia było możliwe dzięki dofinansowaniu unijnemu z programu operacyjnego" Rybactwo i Morze"

ryb1